•• Twee unieke onderwijsconcepten onder één dak! ••

contact agenda

Montessori

‘Leer mij het zelf te doen’ is het motto van de Montessori afdeling. De aspecten vrijheid in gebondenheid, individueel- en sociaal onderwijs krijgen in ons handelen en het handelen van de kinderen de nadruk.

Davinci

Op de DaVinci afdeling is het motto ‘Leer mij het zelf te bedenken’.  Op deze afdeling wordt fulltime onderwijs voor hoogbegaafden aangeboden, waarbij de uitgangspunten leren leren, leren denken, leren leven, compacten en topdown onderwijs zijn.

Puck & Co

Binnen het Montessori KindCentrum bieden Puck & CO peuteropvang en voor- en buitenschoolse opvang. De doorgaande leerlijn met het basisonderwijs wordt als zeer belangrijk ervaren, de samenwerking met school is het uitgangspunt.

Montessori Kindcentrum Westervoort

Op het Montessori Kindcentrum…

…gaan we samen op zoek naar passie en talenten…

…laten we onze talenten groeien en leren we daar trots op te zijn…

…dagen we onszelf en elkaar uit om ons te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan…

…gaan we uit van de individuele leerbehoeften en meten we groei af aan onszelf…

…ontwikkelen we 21ste eeuwse vaardigheden zoals het stimuleren van kritisch denken, samenwerken, gebruik maken van moderne media die horen bij deze snel veranderende maatschappij…. 

Komt u ook een kijkje nemen in onze prachtige school? 

Alvast een korte impressie?

Onze school

In de vijf montessori-groepen van Montessori Kindcentrum wordt onderwijs gegeven volgens de principes van Maria Montessori aangevuld met inzichten en materialen van nu. Dit onderwijs is gericht op en geschikt voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Montessori onderwijs in Westervoort is modern onderwijs dat door de inspecteur op meerdere punten als goed beoordeeld is in 2016.

In de twee DaVinci groepen wordt full-time onderwijs gegeven aan hoogbegaafde kinderen (Leonardo onderwijs). In het hb-onderwijs wordt de lesstof zeer gecompact aangeboden en krijgen de kinderen veel verrijking met projecten die buiten de reguliere lesstof vallen. Zelfstandigheid, zelfsturing, zelfcontrole zijn kernwoorden op deze afdeling. De inspecteur gaf in 2016 ook deze afdeling een goede beoordeling.

Montessori Kindcentrum werkt samen met Puck&Co en biedt hiermee voor- en naschoolse opvang en peuteropvang aan. 

 

Twee onderwijsconcepten en een plusklas

Kinderen met een zeer uiteenlopende onderwijsbehoefte vinden hun plek op onze school. Voor alle kinderen is er het reguliere lesaanbod van de Montessori-afdeling. Kinderen die meer aankunnen bieden we onder schooltijd Spaanse les, schaakles of de plusklas aan. Voor hoogbegaafde kinderen is er de optie om naar de DaVinci-afdeling te gaan, een voltijds onderwijsconcept ontstaan uit het Leonardo onderwijs.

 

Team Montessori Kindcentrum

contact

Fotoalbum

Nieuws

Nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar staat op onze site. U kunt deze vinden onder het kopje algemene informatie. Zo blijft u op de hoogte!

Kijk verder

'Weekly Mile' met Jong Oranje

De voetballers van jong Oranje geven op 10 september samen met burgemeester van Hout het startschot van 'The Weekly Mile', het wekelijkse rondje hardlopen. Een half jaar lang zullen de kinderen van de Giraffen en Olifanten voorafgaand aan de pauze 5 minuten hardlopen onde...

Kijk verder

Nieuw schooljaar, nieuwe website!

Vol trots presenteren wij onze nieuwe website, waar alle informatie over ons Kindcentrum te vinden is.

Kijk verder
Meer Nieuws