•• Twee unieke onderwijsconcepten onder één dak! ••

contact agenda

Protocollen

Het schoolondersteuningsprofiel
Het Schoolondersteuningsprofiel MKC is, in het kader van passend onderwijs, een belangrijk instrument waarin de school de ondersteuning vastlegt. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt, kan bieden of wil gaan bieden.

Pestprotocol
Zoals op elke school, komt pesten ook bij ons voor. In het pestprotocol 18/19  staat uitgewerkt hoe wij hier, wanneer het zich voordoet, mee omgaan. Het geeft een antwoord aan kinderen, leerkrachten en ouders.

Afspraken dossiervorming
Zodra uw kind is ingeschreven op school legt de school een leerling dossier aan. Dit dossier bevat gegevens over elk kind zoals, naam en adres, de namen van de verzorgers, maar ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem, toetsen, rapporten, verslagen van gesprekken, plannen enz. Het gaat om alle gegevens die de school nodigt heeft om goed onderwijs aan uw kind te kunnen waarborgen. In het reglement wordt aangegeven hoe wij als school omgaan met de leerling gegevens. Omgaan met leerling gegevens.

Het bovenschools bestuur Proles hanteert de volgende protocollen:
klachtenregeling stichting Proles en stichting ABOL

Klokkenluidersregeling stichting Proles en stichting ABOL
Toelating schorsing en verwijdering stichting Proles

Protocol social media medewerkers Proles
Protocol medicijnverstrekking stichting Proles en stichting ABOL def 2014-2015

Het samenwerkingsverband hanteert de volgende protocollen
onderwijsconsulenten

Het samenwerkingsverband is te bereiken via: info@swvdeliemers-po.nl 

Nieuws

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma

Mooi nieuws zo aan het einde van deze week! Ook dit jaar zijn wij ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dat betekent dat we vanaf 12 november 2018 tot en met 19 april 2019 drie keer per week een portie groente en fruit ontvangen.

Kijk verder

Kinderboekenweek thema 'Vriendschap, kom erbij!

Volgende week woensdag openen wij de Kinderboekenweek en gaan we in de klassen hiermee actief aan de slag! Dit jaar is het thema 'Vriendschap, kom erbij!' Om de Kinderboekenweek met veel boekenpret af te sluiten houden we donderdag 11 oktober (onder schooltijd) een boeken...

Kijk verder

Danslessen juf Djenné

Al enkele jaren werken we samen met Artez Hogeschool voor de Kunsten, afdeling Dans. Ook dit jaar kunnen we vol trots melden dat er twee stagiaires dansles komen geven aan de kinderen. Afgelopen week zijn de danslessen bij de Rupsjes, Vlinders, Kikkers en Panters gestart.

Kijk verder
Meer Nieuws